منتخب هابفا

چه کسانی نباید قرص ضدبارداری مصرف کنند؟

0
یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم دکتری اصفهان تاکید کرد که مصرف قرص های ضدبارداری بدون تجویز دکتر عوارض ناگواری به همراه دارد و...